Transcription

G Y M N Á Z I U M F. X. Š A L D YLIBEREC 11, PARTYZÁNSKÁ 530, IZO 000081868Maturitní otázky z informatikyŠkolní rok: 2004/2005Třída: Oktáva A, Oktáva B, 4.B1.2.3.Základy hardware počítačePaměťová média a jejich zařízeníZvukové, síťové a další karty v počítači.Vstupní a výstupní periferie4.Grafické karty, monitory.Tiskárny a plottery5.Historie počítačů. Von Neumannovo schéma.Princip činnosti počítače, zobrazení dat v počítači6.Multimédia a virtuální realita7.Autorské právo a zákony v IT.Typy komerčních programů8.Operační systémy9.Základy operačních systémů DOS 6.22 a Windows – od 3.1 do XP10. Základy operačního systému Linux (Unix)11. Viry a antiviry. Firewally.Ochrana dat12. Počítačová grafika a grafické formáty, barevné modely.Grafický editor a DTP13. Sítě14. Internet a HTML15. Elektronická pošta a komunikace v síti16. Databáze17. Textový editor a typografie18. Tabulkový procesor a matematický software19. Prezentační software20. Systémové utility. Komprimační software.Souborové manažery21. Programovací jazyky. Algoritmizace.22. Datové typy, procedury a funkce v jazyce Pascal.Cykly, rekurze a větvení v jazyce Pascal23. Třídící a vyhledávající algoritmy24. Šifrovací a komprimační algoritmy25. Iterační a výpočetní metody a algoritmyVyučující: Vítězslav Pěnička

I. Základy hardware počítačeVysvětlit pojmy a uvést příklady: počítačPC, Apple, Notebook, PDA, Silicon Graphics, casetypy skřínízákladní deskarozdělení desek AT x ATX x BTXBIOS, CMOSchipsetoperační paměťROM, RAM, SDRAM, DDR, procesorrozdělení a historie procesorůNorth South bridgesloty ISA, PCI, AGP, PCI-E, CNR, Příklad:a) Napište program na výpis prvních n-řádků Pascalova trojúhelníka, a také některého konkrétnězvoleného řádku (n(1,20)).b) Napište program na uspořádaní pole (náhodně vygenerovaného) vyhledávaním Max prvku ajeho umístnění na svoje místo.Orientace:LILOCRCDTPGIF

II. Paměťová média a jejich zařízeníVysvětlit pojmy a uvést příklady: pevný disksektor, cylindr, velikost, otáčky a další parametry diskuIDE x SCSI diskATA x SATA diskčtení a zápis na diskudisketatypy disketCD a DVDvypalování CD a DVDformáty CD, DVD a jejich konvenceBlueRay, HDCDZip mechanikaFlash discpásková zařízenípaměťové karty – xD,SD, MemoryStick, Příklad:a) Napište program na výpočet NSD dvou čísel pomocí Euklidového algoritmub) Napište program, který vypíše prvých n členů Fibonacciho postupnostiOrientace:XMLDPIBLUE RAYIPX/SPX

III. Zvukové, síťové a jiné karty v počítači.Vstupní a výstupní periférieVysvětlit pojmy a uvést příklady: zvuková kartasíťová kartamodemSCSIRAIDUSB 1.1 2.0FireWireBlue ToothPCMCIAWiFiKlávesniceMyši a tabletyJoystickyPříklad:a) Napište program na výpočet n-faktoriálu (n!)b) Napište program na výpočet kvadratické rovnice v oboru reálných čísel.Orientace:PDFFIREWALLOCRMPEG

IV. Grafické karty, monitory.Tiskárny a ploteryVysvětlit pojmy a uvést příklady: grafická kartahistorie vývoje grafických karettypy karet podle slotuparametry karty – procesor, paměť, typy pamětí, propustnost dat, max. rozlišení, výpočty maximálních rozlišení pro různé barevné paletyvýstupy z karty – analogové, digitálníDirectX, OpenGLmonitor, LCD displayprincip funkce CRT a LCD monitoruhistorie vývoje monitoruparametry monitorupoduškovitost, moarédataprojektortiskárnadigitální tiskrozdělení tiskárenUSB x LPT x NETDPI, LPIprincip jehličkové tiskárnyprincip laserové tiskárnyprincip inkoustové tiskárnyprincip termo tiskárnyoffsetploterPříklad:a)Napište program na řešení soustavy lineárních rovnic (3) pomocí determinantůb)Časový údaj zadaný v sekundách převeďte na hodiny, minuty a sekundy.Orientace:RTFHSVDNSMAKRO

V.Historie počítačů a princip činnosti počítače.Von Neumannova schéma.Zobrazení dat v počítačiVysvětlit pojmy a uvést příklady: „počítače“ a jiné počítací stroje 0. až 5.generace budoucnost? rozdělení „vnitřností“ počítače Von Neumannovo schéma ALU, řadič vstupně výstupní zařízení procesor, CPU registr další schémata bit, bajt Boolean logika číselné soustavy převody mezi 2 – 8 – 10 – 16 soustavou zobrazení celých a reálných čísel v počítači zobrazení textu v počítači ASCI znakové sadyPříklad:a) Napište program, který bude generovat šestici čísel na Sportku, t.j. v rozpětí 1-49 (čísla všestici musí být různé).b) Je zadána věta zakončená tečkou. Zjistěte, kolikrát se v této větě vyskytuje písmeno 'A'.Orientace:BIOSXLSFTPSUN

VI. Multimédia.Virtuální realitaVysvětlit pojmy a uvést příklady: interaktivitamultimédiumobrazzvukvideodigitální fotografie a videokomprese multimediíformáty multimédiívirtuální realitapraktické využitíPříklad:a) Je dán počet dní v měsíci a informace, na který den v týdnu připadá první den v měsíci (tatoinformace je ve tvaru pořadového čísla: pondělí 1, úterý 2, ., neděle 7). Zjistěte, kolik je vdaném měsíci pracovních dní (pracovní dny jsou pondělí až pátek).b) Převeďte daný dvojkový zápis čísla na dekadický.Orientace:RAMIMAPOPENGLDIVX

VII. Autorské právo a zákony v IT.Typy komerčních programůVysvětlit pojmy a uvést příklady: autorský zákonautorské právo na internetuvýměnné systémy v síti – Napster, DC multimédia – mp3, divx, DVDlicenční politikasoftwarové firmyrozdělení komerčního softwarufreewaresharewarepublic licenceopen sourcePříklad:a) Napište program na vygenerovaní matice typu m.n, její výpis, a určení jejího prvku s Maxhodnotou a určení jeho pozice v matici.b) Je dána posloupnost 100 celých čísel. Určete délku co nejdelšího souvislého rostoucího úseku,který je v ní obsažen.Orientace:PGPTEXEPSDMA

VIII. Operační systémyVysvětlit pojmy a uvést příklady: operační systémvlastnosti OSfunkce OStypy OSvývoj OSPříklad:a) Napište program na výpis ASCII kódu (výpis udělejte tak, aby se všechny znaky vešli naobrazovku, přičem pořadové číslo znaku a znak budou baravně odlišené). 1 1 1 1 b) Hodnotu Ludolfova čísla π lze aproximovat nekonečnou řadou π 4 1 . . 3 5 7 9 Vypočítejte pomocí této řady hodnotu π s přesností 0,001. Přesností 0,001 rozumíme, že rozdíldvou po sobě jdoucích aproximací je menší než 0,001.Orientace:RSAARJPPSIRQ

IX. Základy operačních systému DOS 6.22 a Windows od 3.1 do XPVysvětlit pojmy a uvést příklady: DOS 6.22základní příkazy DosuAUTOEXEC.BAT, CONFIG.SYShistorie vývoje Windowsinstalace Windowsovládání Windowsvlastnosti a omezení Windowszákladní příkazy Windowsspráva WindowsPříklad:a) Napište program na výpis prvních n prvočísel (použijte funkci na zjištění, zda je nebo neníprvočíslo).b) Určete počet výskytů jednotlivých písmen 'A' až 'Z' v dané posloupnosti znaků. Posloupnost jezakončena hvězdičkou.Orientace:MP3PNGSWITCHMAPLE

X.Základy operačního systému Linux (Unix)Vysvětlit pojmy a uvést příklady: Linuxhistorie Unixu ( Linux)platformy a distribuce Unixu (Linuxu)instalace Linuxuovládání Linuxuvlastnosti a omezení Linuxugrafické nadstavby – KDE, GNOMEzákladní příkazyadministrace LinuxuPříklad:a) Napište program na uspořádaní n-prvkového pole přirozených čísel pomocí algoritmubublinkového třídění (bubblesort).b) Je dána posloupnost 50 čísel Vypište tato čísla v obráceném pořadí (tj. nejprve poslední, pakpředposlední, atd.).Orientace:DSAVRMLMSICGI

XI. Viry, antiviry a firewally.Ochrana datVysvětlit pojmy a uvést příklady: historie virůvirzdroje nákazy, šíření virůwormtrojský kůň, stealth, polymorfníantivirová ochranaheuristikafirewallspywareochrana dathesla, souborová právaantiviry : Avast, AVG, Symantec, .Příklad:a) Napište program, který otevře existující textový soubor na disku (jméno souboru je text.txt),vypíše jeho obsah na obrazovku a umožní jej jednoduše zašifrovat a poté uložit.b) Je dáno datum ve tvaru den, měsíc. Určete pořadové číslo tohoto dne v roce. Předpokládejte, žerok není přestupný.Orientace:ATXPHPDVILAN

XII. Počítačová grafika a grafické formáty.Barevné modely.Grafický editor.DTPVysvětlit pojmy a uvést příklady: bitmapová grafikavektorová grafika2D a 3D grafikabarevné modelyRGB, CMYK, HSVtypy grafických editorů a jejich porovnáníbitmapový editornástroje bitmapového editoruvrstvyvektorový editornástroje vektorového editoruMalování ve WindowsAdobe PhotoshopAdobe IllustratorCorel DrawCorel PhotopaintDTPAdobe PagemakerAdobe InDesignPříklad:a) Jsou dána dvě data ve tvaru den, měsíc; rok. Určete počet dní, který uplyne mezi těmito dvěmadaty. Můžete se omezit na data z rozmezí od roku 1800 do roku 2100.b) Je dána množina n čísel. Zjistěte, které trojice čísel mohou být stranami trojúhelníka.Orientace:AGPASPNTFSROOT

XIII. SítěVysvětlit pojmy a uvést příklady: topologie sítídělení sítí podle rozlehlostiWAN, MAN, LANdělení sítí podle topologiezapojení STAR, RINGsběrnicehub, switch, routek, bridgeTOKEN RING, ETHERNETdělení podle architekturyweb architekturasítě typu klient – serversítě typu peer to peerkomunikace v sítisítové protokolypřenos a směrování datIP adresaDNS službaDHCP službaVzdálené bootovánítransportní a aplikační vrstvaNovellPříklad:a) Napište program, který převede zadané dekadické číslo do binární soustavy.b) Rozložte dané kladné celé číslo na prvočinitele. Rozkladem čísla na prvočinitele rozumímevyjádření čísla ve tvaru součinu prvočísel.Orientace:SCSICIHAMDDTP

XIV. Internet a HTMLVysvětlit pojmy a uvést příklady: TCP/UDP protokolIP a MAC adresaDNS záznamProviderTypy připojení k internetuHistorie internetuSlužby internetuWWWFTPGOPHERTELNETSSHdalší protokoly : http, IMAP, POP3,SMTP, FTP, SCPHTML a XHMTLvalidita stránekkostra (X)HTMLznačky (X)HTMLhypertextJAVASCRIPTFLASHPHP, ASP, CGI, (X)HTML editoryPříklad:a) Napište program, který určí ciferný součet zadaného čísla a rozloží ho na cifry.b) Přirozené číslo se nazývá dokonalé, je-li rovno součtu všech svých (kladných) dělitelů s výjimkousebe sama. Například 6 je dokonalé číslo, neboť 6 1 2 3. Vytvořte program, který vytisknevšechna dokonalá čísla menší než dané N.Orientace:ZIPPNPBLUE TOOTHEDO RAM

XV. Elektronická pošta a komunikaceVysvětlit pojmy a uvést příklady: spam, hoaxetiketa psaní dopisuOutlookPegasus mailVeřejné emaily – seznam.cz, Chatvideokonference: NetMeeting, CuSeeMee, YahooMessengerdiskusní skupinydiskusní boardIRC, ICQIP telefonie (Skype)live kamerystreamováníe-learning : Moodle, LearningSpace, MSClassServerPříklad:a) Přirozené číslo se nazývá Armstrongovo, je-li rovno součtu třetích mocnin svých cifer (např.153 13 53 33). Nalezněte všechna Armstrongova čísla menší než dané celé čisto N.b) Nalezněte všechna přirozená čísla menší než dané N, která jsou dělitelná každou svou cifrou.Orientace:UDPCMYKWMAUPS

XVI. DatabázeVysvětlit pojmy a uvést příklady: databázevývoj databázítradiční x databázový přístupsystém řízení databázeefektivní hledánírozložení zátěžetransakcestruktura datpřipojení databázetypy údajů ve struktuře databázedatabázové programy - systémySQLAccessPříklad:a) Napište funkci, která převádí malá písmena anglické abecedy (tzn. malá písmena bez háčků abez čárek) na velká. Zadáme-li této funkci jako hodnotu skutečného parametru jiný znak;funkce ho ponechá beze změn.b) Navrhněte funkci, která zjišťuje, zda je daný znak dekadickou číslicí.Orientace:3DNOWRGBIBMHUB

XVII. Textový editor.TypografieVysvětlit pojmy a uvést příklady: textový editorvlastnost textového editorupoužití makertypografiepravidla sazbyrozdělení písemMicrosoft Worddalší textové editory a rozdíly mezi nimiPříklad:a) Napište funkci, která počítá v pořadí N-té prvočíslo. Hodnota N se zadává jako parametrfunkce.b) Napište funkci na výpočet nejmenšího společného násobku daných dvou celých čísel.Orientace:PCIHPFATISDN

XVIII. Tabulkový procesor.Matematický softwareVysvětlit pojmy a uvést příklady: tabulkový procesor - spreadsheetformátování a práce s buňkamitypy odkazůvzorce v tabulkáchgrafyfunkce – matematické, statistické, logické, sestavymakraMicrosoft Exceldalší tabulkové procesory a rozdíly mezi nimimatematický softwareCabri, CinderellaMathemathica, Maple, Derive, AutoCAD, 3D Studio MaxPříklad:a) Napište procedury, které budou převádět kladná celá čísla do tvaru římských čísel a zpět.b) Napište program na uspořádaní pole (náhodně vygenerovaného) vyhledávaním Max prvku a jehoumístnění na svoje místo.Orientace:PDAIEEE1394BITVGA

XIX. Prezentační softwareVysvětlit pojmy a uvést příklady: prezentační softwareMicrosoft PowerPointOpen Office – ImpressMacromedia AuthorwareMacromedia Flashmyšlenkové mapyPříklad:a) Napište program, který bude vypisovat zadanou číselnou hodnotu slovně jako na složenku),Omezte se na kladná celá čísla menši než miliarda.b) Vytiskněte tabulky malé a velké násobilky v přehledném tvaruOrientace:WIFICADBAJTFSB

XX. Systémové utility.Komprimační software, souborové manažeryVysvětlit pojmy a uvést příklady: Symantec GhostNorton System WorksSymantec PC á správa počítačedůvody komprimaceztrátová a neztrátová komprimaceZIP, ARJ, ACE, RARsouborové manažeryPrůzkumník WindowsNC, VC, M602, Windows Commander, Total Commander, SalamanderPříklad:a) Napište program, který vytiskne kalendář pro zadaný rok. Program musí fungovat pro roky 1600až 2100. Zvolte vhodný a přehledný tvar výsledného tisku, aby bylo jasné jak je rozdělen rok naměsíce, kolik dní je v každém měsíci a na jaký den v týdnu připadá které datum.b) Jsou dány trojice čísel udávající prospěch jednotlivých žáků z českého jazyka, matematiky aangličtiny. Vstup je ukončen trojicí 0, 0, 0. Určete:1) průměrný prospěch třídy z angličtiny2) kolik žáků má jedničku z českého jazyka, kolik z matematiky a kolik z angličtiny3) kolik žáků má jedničku ze všech tří předmětů4) kolik žáků nemá žádnou čtyřku ani pětkuOrientace:CRTSQLASCITIFF

XXI. Programovací jazyky.AlgoritmizaceVysvětlit pojmy a uvést příklady: programovací jazykhistorie programovacích jazykůdětské programovací jazyky (Karel, Baltík, Logo, Petr, )překladačeinterpretystrukturované programovaníobjektové programováníalgoritmussyntaxezápis algoritmuoptimalizace kódualgoritmizacečasová a paměťová náročnostPříklad:a) Vytvořte program, který počítá a tiskne kondiciogram Vstupem programu bude datum narození azadání období; na které má být kondiciogram zpracován Výsledkem práce programu bude vytištěníkondiciogramu ve vhodném přehledném tvaru. Kondiciogram je tvořen třemi křivkami sinusovéhoprůběhu, které charakterizují kondici člověka po stránce fyzické, emocionální a intelektuální.Všechny tři křivky začínají při narození člověka od nuly směrem do kladných hodnota mají délkuperiody 23 dní (fyzický cyklus), 28 dní (emocionální cyklus) a 33 dní (intelektuální cyklus). Je-likřivka kondiciogramu v kladné fázi, má prý člověk dobré a úspěšné dny, je-li v záporné fázi, má dnyšpatné. Nejhorší jsou tzv. kritické dny, které nastávají vždy v okamžiku, kdy některá z křivekpřechází z kladné do záporné nebo ze záporné do kladné fáze (tj. má nulovou hodnotu). V kondiciogramu člověka je tedy každý den charakterizován třemi údaji určujícími, v jaké fázi je každá ze tříkřivek kondiciogramu.b) Je dána posloupnost 50 celých čísel. Spočítejte hodnotu aritmetického průměru těch čísel zposloupnosti, která jsou větší než nula a zároveň menší než sto.Orientace:LCDNOVELLIDEGOPHER

XXII. Datové typy, procedury a funkce v jazyce Pascal (Delphi, Java).Cykly, rekurze a větvení v Pascalu (Delphi, Javě)Vysvětlit pojmy a uvést příklady: Pascal, Delphidefinice prostředídatové typydefinice procedur a funkcíknihovny, jednotkytypy cyklůFOR cyklusREPEAT cyklusWHILE cyklusvětvení programupodmínka IFpodmínka IN CASEvláknaPříklad:a) K danému kladnému celému číslu N spočítejte číslo, které má stejné cifry jako N, ale vopačném pořadí.b) Exponenciální funkci ex můžeme vyjádřit jako součet nekonečné mocninné řadyx x2 x3xnex 1 . . , kde výraz n! ve jmenovateli zlomku představuje faktoriál1! 2! 3!n!čísla n, tj. součin všech kladných celých čísel od 1 do n. Dosadíme-li do tohoto rozvojefunkce ex hodnotu x 1, dostaneme předpis pro aproximaci hodnoty čísla e (tzn. výpočetpřibližné hodnoty čísla e s libovolnou zvolenou přesnost Spočítejte hodnotu čísla e s přesností0,001. Přesností 0,001 rozumíme, že rozdíl dvou po sobě jdoucích aproximací je menší než0,001.Orientace:COMWANHTMLSSE

XXIII. Třídící a vyhledávající algoritmyVysvětlit pojmy a uvést příklady: třídění, řazení, slučování, pole, klíčsekvenční a nesekvenční řazenípřirozenost a stabilitasložitosthodnocení třídicích algoritmůřazení podle více klíčůřazení bez přesunu položekrozdělení algoritmů podle: metody, složitosti, principu řazení, typu procesorů, pamětimetoda přímého SortvyhledáváníPříklad:a) Na základě pořadového čísla dne v roce a údaje, zda se jedná o přestupný rok, vypočítejte avytiskněte datum tohoto dne (den a měsíc).b) Funkce signum ("znaménko") je funkcí jedné reálné proměnné s tříprvkovým oborem hodnot{-1,0,1 }. Je definována tak, že pro kladné vstupní hodnoty dává výsledek 1, pro záporné -1 apro nulu je výsledkem 0. Naprogramujte funkci signum.Orientace:RAIDWWWMBRSWF

XXIV. Šifrovací a komprimační algoritmyVysvětlit pojmy a uvést příklady: symetrické a asymetrické šifrováníkryptoanalýzašifraBLOWFISH, CAST, DES, IDEA, MARS, RC4-6,SKIPJACK, TWOFISHRSA,DIFFIE-HELLMANOVA FUNKCE, EL GAMAL, HASH, MD5digitální podpis, DSAPGPSSLSET – VISA, MASTERCARDGSMkomprimace, komprimační metodyztrátová a neztrátová komprimaceRLELZWaritmetické kódováníHuffmanovy kódy - ARJmultimediální komprimaceGIF, TIFF, JPEGAVI, MPEG, DIVXMP3, WMAPříklad:a) Spočítejte a vytiskněte všechna čtyřciferná čísla, která obsahují aspoň tři stejné cifry.b) Vypište všechny různé rozklady daného kladného celého čísla N na součet tří kladnýchcelých čísel. Rozklady lišící se pouze pořadím sčítanců nepovažujeme za různé.Orientace:USBMMXWORMTELNET

XXV.Iterační a výpočetní metody a algoritmyVysvětlit pojmy a uvést příklady: základní pojmy numerické matematiky - numerická úloha a numerická metodaalgoritmus numerické metody, Hornerův a Eukleidův algoritmusiterační procesychyby v numerických výpočtechnumerické řešení rovnice f(x) 0, separace kořenůHornerův algoritmus a zobecněný Hornerův algoritmusgrafické metody separace, metody bisekce, sečnová a tečnováiterační funkce vyšších řádůřešení soustav lineárních rovnic, podmíněnost soustavyřešení lineárních rovnic - Gaussova a Jordanova eliminaceprostá iterace, Jacobiho a Gauss-Seidelova metodapoměrné diference a Newtonova metodaaproximace Taylorovým polynomemaproximace metodou nejmenších čtverců (spojitý a diskrétní případ)numerická integracenumerický výpočet určitého integrálu – obdélníková, lichoběžníková a Simpsonova metodanumerická derivacenumerický výpočet 1. a 2. derivace podle různých vzorcůPříklad:a) Nalezněte takovou cestu šachového koně po šachovnici daných rozměrů, při níž bude každé polešachovnice navštíveno právě jednou. Velikost šachovnice a souřadnice počátečního pole jsouvstupními daty. Stačí nalézt jeden možný průchod šachovnicí.b) Je zadána je věta zakončená tečkou: Zjistěte, kolik je v ní velkých písmen.Orientace:CRCFIREWIRELZWSMTP

freeware shareware public licence open source Příklad: a) Napište program na vygenerovaní matice typu m.n, její výpis, a určení jejího prvku s Max hodnotou a určení jeho pozice v matici. b) Je dána posloupnost 100 celých čísel. Určete délku co nejde