Transcription

BLUETOOTH HEADPHONES SKHO 40 A1BLUETOOTH -KUULOKKEETKäyttöohjeBLUETOOTH -HÖRLURARBruksanvisningBLUETOOTH -KOPFHÖRERBedienungsanleitungIAN 341803 1910

Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksilaitteen kaikkiin toimintoihin.Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner.Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus undmachen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätesvertraut.FISEDE / AT / uSidanSeite12547

AUXINDC IN

SisällysluetteloJohdanto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Tätä käyttöohjetta koskevia tietoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3Tavaramerkkejä koskevat huomautukset . . . . . . . . . . . . . . . . . .3Vastuurajoitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3Tarkoituksenmukainen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3Käytetyt varoitukset ja symbolit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4Turvallisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Kuulovaurioiden vaara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5Tapaturmavaara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6Radioliitäntää koskevia ohjeita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6Tärkeitä turvallisuusohjeita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7Laitteen osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Käyttöönotto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Purkaminen pakkauksesta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9Toimitussisällön tarkastaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9Sisäänrakennetun akun lataaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10Käyttö ja toiminta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Kuulokkeiden kytkeminen päälle ja pois päältä . . . . . . . . . . .11Kuulokkeiden asettaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11Kuulokkeiden liittäminen Bluetooth -laitteeseenja liitännän poistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12Musiikin toisto Bluetooth -yhteyden avulla . . . . . . . . . . . .13Puhelintoiminnot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14Musiikin toisto AUX IN -liitännän kautta . . . . . . . . . . . . . . . . .15Kuulokkeiden säilytys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16Puhdistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Käyttämättömän laitteen säilytys . . . . . . . . . . . . 16SKHO 40 A1FI 1

Hävittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17Laitteen hävittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17Pakkauksen hävittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17Vianetsintä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18Vikojen syyt ja korjaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18Liite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20Yksinkertaistettu EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus . . . . . . . .21Kompernass Handels GmbH:n takuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21Huolto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23Maahantuoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 2 FISKHO 40 A1

JohdantoTätä käyttöohjetta koskevia tietojaOnnittelut uuden laitteen hankinnasta.Olet valinnut laadukkaan tuotteen. Käyttöohje on osa tätä tuotetta. Sesisältää turvallisuutta, käyttöä ja hävittämistä koskevia tärkeitä ohjeita.Tutustu ennen tuotteen käyttöä kaikkiin käyttö- ja turvallisuusohjeisiin.Käytä tuotetta vain kuvatulla tavalla ja vain mainittuihin käyttötarkoituksiin. Säilytä tämä käyttöohje hyvässä tallessa. Kun luovutat tuotteeneteenpäin, liitä mukaan kaikki tuotetta koskevat asiakirjat.Tavaramerkkejä koskevat huomautuksetUSB on USB Implementers Forum, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.Bluetooth -sanamerkki ja Bluetooth -logo ovat Bluetooth SIGInc:n (Special Interest Group) rekisteröimiä tavaramerkkejä. Tavaramerkin kaikenlainen käyttö Kompernaß Handels GmbH:ssa tapahtuulisenssin puitteissa.SilverCrest-tavaramerkki ja -kauppanimi ovat kulloisenkin omistajansaomaisuutta.Kaikki muut nimet ja tuotteet voivat olla kulloisenkin omistajan tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.VastuurajoitusValmistaja ei ota vastuuta vahingoista, jotka aiheutuvat käyttöohjeennoudattamatta jättämisestä, muusta kuin tarkoituksenmukaisesta käytöstä, asiattomista korjauksista, luvattomasti suoritetuista muutoksistatai muiden kuin hyväksyttyjen varaosien käytöstä.Tarkoituksenmukainen käyttöTämä viihde-elektroniikkalaite on tarkoitettu sellaisten audiotiedostojentoistamiseen, jotka voidaan toistaa Bluetooth -yhteydellä tai 3,5 mm:njakkiliittimellä varustetun johdon avulla. Jos Bluetooth -yhteys onolemassa, kuulokkeita voidaan integroidun mikrofonin ansiosta käyttää kuulokemikrofonina puheluiden vastaanottamiseen.Muu tai tämän ylittävä käyttö katsotaan tarkoituksenvastaiseksi.SKHO 40 A1FI 3

Laitetta ei saa käyttää kaupallisissa tai teollisissa tarkoituksissa. Emmevastaa mistään määräystenvastaisesta käytöstä, asiattomista korjauksista, luvattomasti suoritetuista muutoksista tai muiden kuin sallittujenvaraosien käytöstä johtuvista vahingoista. Vastuu onyksinomaan käyttäjällä.Käytetyt varoitukset ja symbolitTässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia varoituksia ja symboleita:VAARATämän vaara-asteen varoitus on merkkinämahdollisesti vaarallisesta tilanteesta.Jos vaarallista tilannetta ei vältetä, se voi johtaa loukkaantumisiin taikuolemaan. Noudata tämän varoituksen ohjeita vakavien henkilövahinkojentai kuolemanvaaran välttämiseksi.VAROITUSTämän vaara-asteen varoitus on merkkinämahdollisesti vaarallisesta tilanteesta.Jos vaarallista tilannetta ei vältetä, se voi johtaa loukkaantumisiin. Noudata tämän varoituksen ohjeita henkilövahinkojen välttämiseksi.VAROTämän vaara-asteen varoitus on merkkinämahdollisesta vaaratilanteesta.Jos vaarallista tilannetta ei vältetä, se voi johtaa loukkaantumisiin. Noudata tämän varoituksen ohjeita henkilövahinkojen välttämiseksi. 4 FISKHO 40 A1

HUOMIOTämän vaara-asteen varoitus on merkkinämahdollisista aineellisista vahingoista.Jos tilannetta ei vältetä, se voi johtaa aineellisiin vahinkoihin. Noudata tämän varoituksen ohjeita aineellisten vahinkojenvälttämiseksi.HUOMAUTUS Huomautus on merkkinä lisätiedoista, jotka helpottavat laitteenkäsittelyä.TurvallisuusTässä luvussa annetaan kuulokkeiden käsittelyä koskevia tärkeitäturvallisuusohjeita. Nämä kuulokkeet vastaavat annettuja turvallisuusmääräyksiä. Asiaton käyttö voi johtaa henkilövahinkoihin ja aineellisiin vahinkoihin.Kuulovaurioiden vaaraVAROÄärimmäisen äänenvoimakkuuden aiheuttama vaara!Kovaääninen musiikki voi aiheuttaa kuulovaurioita. Vältä laitetta käyttäessäsi äärimmäisiä äänenvoimakkuuksia,erityisesti pidemmän aikaa.SKHO 40 A1FI 5

TapaturmavaaraVAROITUSHuomiokyvyn heikkenemisen aiheuttama vaara! Akustiset varoitus- ja ohjesignaalit sekä ympäristön äänet voivatkuulostaa toisenlaisilta kuulokkeita käytettäessä. Varmista, ettätiedät, kuinka näiden signaalien ääni muuttuu, jotta voit tunnistaa signaalit vastaavissa tilanteissa. Älä käytä kuulokkeita ajaessasi moottoriajoneuvoa tai polkupyörää, käyttäessäsi koneita tai muissa tilanteissa, joissa ympäristönäänien heikentynyt havaitseminen voi aiheuttaa vaaraa itsellesitai muille. Noudata tällöin myös kuulokkeiden käyttömaanlakisääteisiä määräyksiä ja säännöksiä.Radioliitäntää koskevia ohjeitaŶ Kytke laite pois päältä ollessasi lentokoneessa, sairaalassa,leikkaussalissa tai lääkinnällisen elektroniikkajärjestelmän lähettyvillä. Lähetetyt radioaallot saattavat haitata herkkien laitteidentoimintaa.Ŷ Pidä laite vähintään 20 cm:n etäisyydellä sydämentahdistajastatai istutetusta defibrillaattorista, sillä muuten radioaallot saattavat häiritä sydämentahdistajan tai defibrillaattorin asianmukaista toimintaa.Ŷ Lähetetyt radioaallot saattavat aiheuttaa kuulolaitteissa häiriöääniä.Ŷ Älä vie laitetta syttyvien kaasujen lähelle tai räjähtävään ympäristöön (esim. maalaamo) radiokomponenttien ollessa päällä,koska lähetetyt radioaallot saattavat laukaista räjähdyksen taitulipalon.Ŷ Radioaaltojen kantomatka riippuu ympäristöolosuhteista.Ŷ Langattoman yhteyden välityksellä tapahtuvassa tiedonsiirrossalähetetyt tiedot voivat joutua myös asiattomien ulkopuolistenkäsiin. 6 FISKHO 40 A1

Tärkeitä turvallisuusohjeitaHuomioi seuraavat kuulokkeiden turvallista käyttöä koskevat ohjeet:Ŷ Tarkasta kuulokkeet ennen käyttöä ulkoisten, näkyvien vaurioiden varalta. Älä ota vaurioituneita tai pudonneita kuulokkeitakäyttöön.Ŷ Suojaa johtoja vaurioilta, esim. teräviltä reunoilta, kuumiltapinnoilta, kiinni tai puristuksiin jäämiseltä.Ŷ Jos johto tai liitännät ovat vaurioituneet, anna valtuutetun ammattihenkilöstön tai huoltopalvelun vaihtaa ne uusiin.Ŷ Kahdeksan vuotta täyttäneet lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt ovat rajalliset taikka joilla ei oleriittävää kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, saavat käyttäälaitetta vain valvonnan alaisena, tai jos heitä on opastettulaitteen turvalliseen käyttöön ja he ovat ymmärtäneet laitteenkäyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.ŶVAARA! Pakkausmateriaalit eivät sovellu lasten leikkeihin!Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta.Tukehtumisvaara!Ŷ Anna kuulokkeet ainoastaan valtuutetun ammattihenkilöstön taihuoltopalvelun korjattavaksi. Virheelliset korjaukset voivat aiheuttaa vaaroja käyttäjälle. Tällöin myös laitteen takuu raukeaa.Ŷ Älä tee kuulokkeisiin minkäänlaisia omavaltaisia asennuksiatai muutoksia. Käyttäjä ei saa avata laitetta.Ŷ Varmista, ettei latauskaapelia vedetä kireälle tai taiteta.Ŷ Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle tai korkeille lämpötiloille. Laite saattaa tällöin kuumentua liikaa ja vaurioitua niin, etteisitä enää voi korjata.ŶHUOMIO! Älä käytä laitetta avotulen (esim. kynttilöiden)läheisyydessä, äläkä sijoita palavia kynttilöitä laitteen päälle taiviereen. Näin voit välttää tulipalon.SKHO 40 A1FI 7

Ŷ Laite saattaa lämmetä latauksen aikana. Sijoita laite latauksenajaksi hyvin ilmastoituun paikkaan äläkä peitä sitä.Ŷ Suojaa laite kosteudelta ja nesteiden pääsyltä laitteeseen.Älä koskaan upota laitetta veteen äläkä aseta laitteen lähellemitään nesteellä täytettyjä esineitä (esim. maljakoita).Ŷ Kytke laite välittömästi pois päältä ja irrota kaikki johdot laitteesta,mikäli havaitset epätavallista ääntä, palaneen käryä tai savua.Anna pätevän ammattilaisen tarkastaa laite, ennen kuin otat senuudelleen käyttöön.ŶVAROITUS! Akkujen virheellinen käsittely voi aiheuttaatulipalon, räjähdyksen, vaarallisten aineiden vuotamista taimuita vaaratilanteita! Älä milloinkaan heitä laitetta tuleen, silläsisäänrakennettu akku voi räjähtää.Ŷ Noudata akkukäyttöisille laitteille annettuja käyttörajoituksia ja-kieltoja paikoissa, joissa on olemassa erityinen vaaratilanteenriski, esim. huoltoasemilla, lentokoneissa ja sairaaloissa. 8 FISKHO 40 A1

Laitteen osat(Katso kuvat kääntösivulta)1234567890qweSäädettävä pantaKuulokekupit (korvapehmusteilla)PainikePainikePainikeBluetooth -painike laiteparin muodostamiseenAUX IN -liitäntä (Ø 3,5 mm:n DC INKäytön/latauksen merkkivaloUSB-latauskaapeli (Micro-USB A-tyypin USB:hen)Audiokaapeli (3,5 mm:n jakkipistoke)Käyttöohje (symbolikuva)KäyttöönottoPurkaminen pakkauksesta Ota kaikki osat pakkauksesta ja poista kaikki pakkausmateriaalit.Toimitussisällön tarkastaminen(Katso kuvat kääntösivulta)Toimitus sisältää seuraavat osat: Bluetooth -kuulokkeetUSB-latauskaapeli (Micro-USB A-tyypin USB:hen)Audiokaapeli (3,5 mm:n jakkipistoke)Quick Start Guide (pikaopas)Tämä käyttöohjeSKHO 40 A1FI 9

HUOMAUTUS Tarkasta, ettei toimituksesta puutu osia eikä tuotteessa olenäkyviä vaurioita. Jos havaitset toimituksessa puutteita tai vaurioita, jotka johtuvatpuutteellisesta pakkauksesta tai ovat syntyneet kuljetuksen aikana, soita huollon palvelunumeroon (ks. luku Huolto).Sisäänrakennetun akun lataaminenHUOMAUTUS Sisäänrakennettu akku on ladattava täyteen ennen kuulokkeidenkäyttöä.HUOMIO Lataa kuulokkeet vain kuivissa sisätiloissa. Käytä kuulokkeiden lataamiseen ainoastaan mukana toimitettuaUSB-latauskaapelia q. Poista ehdottomasti USB-latauskaapeli q latauksen päätyttyä. Varmista, että kuulokkeet on sammutettu. Kytke kuulokkeet poispäältä painamalla noin 2 sekunnin ajan painiketta4,kunnes kuuluu merkkiääni ja käytön/latauksen merkkivalo 0sammuu. Liitä USB-latauskaapelin q USB-pistoke USB-verkkolaitteeseen tai tietokoneesi USB-liitäntään. Liitä nyt USB-latauskaapelin q micro-USB-pistoke kuulokkeiden micro-USB-latausliitäntään DC IN 9. 10 FISKHO 40 A1

HUOMAUTUS Käytön/latauksen merkkivalo 0 palaa oranssina latauksenaikana. Käytön/latauksen merkkivalo sammuu, kun akku onlatautunut täyteen. Latausaika on noin 3,5 tuntia, kun latausvirta on 400 mA.Täyteen ladatulla akulla voidaan toistaa musiikkia keskitasonäänenvoimakkuudella [85 dB(A)] jopa 25 tuntia. Toistoaikavoi vaihdella äänenvoimakkuuden mukaan. Kun akun varaus on loppunut, 10 minuutin välein kuuluu kaksilyhyttä signaalia ja käytön/latauksen merkkivalo 0 vilkkuu15 sekunnin välein kolme kertaa oranssina. Kuulokkeet kytkeytyvät automaattisesti pois päältä.Käyttö ja toimintaKuulokkeiden kytkeminen päälle ja pois päältä Kytke kuulokkeet päälle painamalla painiketta4 noinkahden sekunnin ajan. Kuuluu merkkiääni ja käytön/latauksenmerkkivalo 0 palaa noin 2 sekunnin ajan violettina. Lopuksikäytön/latauksen merkkivalo 0 vilkkuu vuorotellen oranssinaja sinisenä. Kuulokkeet ovat nyt kytkentätilassa. Voit kytkeä kuulokkeet pois päältä painamalla uudelleen noin4, kunnes kuuluu merkkiää2 sekunnin ajan painikettani ja käytön/latauksen merkkivalo 0 sammuu.Kuulokkeiden asettaminen Huomioi kuulokkeita asettaessasi säädettävän pannan 1sisäpuolella olevat puolimerkinnät R (oikea) ja L (vasen). Säädä säädettävä panta 1 niin, että kuulokkeet ovat mukavasti päässä ja kuulokekupit 2 peittävät korvat.SKHO 40 A1FI 11

Kuulokkeiden liittäminen Bluetooth -laitteeseen jaliitännän poistaminenEnnen kuin kuulokkeita voidaan käyttää Bluetooth -toiminnolla,ne on yhdistettävä yhteensopivaan Bluetooth -laitteeseen. Kytke kuulokkeet päälle edellä kuvatun ohjeen mukaisesti,jolloin kuulokkeet siirtyvät kytkentätilaan. Säädä Bluetooth -toistolaite niin, että se etsiiBluetooth -laitteita. Yksityiskohtaiset ohjeet löydätBluetooth -toistolaitteesi käyttöohjeesta. Valitse Bluetooth -toistolaitteesi löytämien laitteiden luettelosta merkintä SKHO 40 A1 ja syötä tarvittaessa koodi 0000laitteiden yhdistämiseksi. Kun laiteparin muodostaminen ononnistunut, kuuluu nouseva äänimerkki ja käytön/latauksenmerkkivalo 0 vilkkuu 3 sekunnin välein kaksi kertaa sinisenä. Katkaise Bluetooth -yhteys ottamalla Bluetooth -toistolaitteesta Bluetooth -toiminto pois käytöstä tai pidäBluetooth -painiketta laiteparin muodostamiseen 6painettuna noin 2 sekunnin ajan, kunnes käytön/latauksenmerkkivalo 0 vilkkuu vuorotellen oranssina ja sinisenä. Kuulokkeet ovat nyt uudelleen kytkentätilassa. Vaihtoehtoisesti voit kytkeä kuulokkeet pois päältä edelläkuvatun ohjeen mukaisesti, jolloin Bluetooth -toiminto otetaankäytöstä. 12 FISKHO 40 A1

HUOMAUTUS Kuulokkeet yhdistyvät seuraavan päällekytkennän yhteydessäautomaattisesti viimeksi yhdistettynä olleeseen Bluetooth toistolaitteeseen. Mikäli Bluetooth -toistolaite ei yhdistyautomaattisesti kuulokkeisiin, yhteys on luotava manuaalisesti.Yksityiskohtaiset ohjeet löydät Bluetooth -toistolaitteesikäyttöohjeesta. Jos Bluetooth -yhteyttä ei luoda kymmenen minuutin sisällä,kytkentätila päätetään ja kuulokkeet sammuvat automaattisesti. Varmista, että kuulokkeet ovat enintään kymmenen metrinpäässä Bluetooth -toistolaitteesta. Varmista myös, ettei niidenvälissä ole esteitä tai elektronisia laitteita. Heti kun AUX IN -liitäntä 7 yhdistetään audiokaapeliin w,Bluetooth -toiminto otetaan pois käytöstä ja kuulokkeetsiirtyvät AUX IN -käyttöön. Bluetooth -toiminto voidaan ottaauudelleen käyttöön vasta, kun audiokaapeli w on poistettuAUX IN -liitännästä 7.Musiikin toisto Bluetooth -yhteyden avullaSeuraavat musiikintoistotoiminnot ovat käytettävissä vain, kun kuulokkeet ja toistolaite on yhdistetty Bluetooth -yhteyden avulla.HUOMAUTUS Käytetystä toistolaitteesta ja sen käyttöjärjestelmästä riippuenvoi käydä niin, ettei kaikkia toimintoja tueta.SKHO 40 A1FI 13

PainikeToiminto4 Toista musiikkia tai keskeytä toisto painamalla lyhyesti.3 Lisää äänenvoimakkuutta painamallalyhyesti. Kun suurin mahdollinen äänenvoimakkuus on saavutettu, kaiutin antaaäänimerkin. Siirry seuraavaan kappaleeseen painamalla ja pitämällä painiketta painettuna. Vähennä äänenvoimakkuutta painamallalyhyesti. Kun pienin mahdollinen äänenvoimakkuus on saavutettu, kuuluu äänimerkki.5 Siirry takaisin sillä hetkellä soivan kappaleen alkuun pitämällä painiketta painettuna. Vaihda edelliseen kappaleeseenpainamalla painiketta uudelleen kahdensekunnin sisällä ja pitämällä painikettapainettuna.PuhelintoiminnotSeuraavat puhelintoiminnot ovat käytettävissä vain, kun kuulokkeetja toistolaite on yhdistetty Bluetooth -yhteyden kautta.HUOMAUTUS Käytetystä älypuhelimesta ja sen käyttöjärjestelmästä riippuenvoi käydä niin, ettei kaikkia toimintoja tueta.Puhelun soittaminen Valitse älypuhelimellasi puhelinnumero.Puhelu ohjataan automaattisesti kuulokkeisiin. Puhu puhelu puhumalla kuulokkeiden mikrofoniin 8. 14 FISKHO 40 A1

Puheluun vastaaminen / puhelun lopettaminen/hylkääminenHUOMAUTUS Jos saat puhelun musiikin kuuntelun aikana, kuulet soittoäänen kuulokkeissa ja toisto keskeytetään. Puhelun lopettamisenjälkeen toisto jatkuu automaattisesti. Puhelu voidaan vastaanottaa/päättää joko kuulokkeista taiälypuhelimesta. Ääni kuuluu automaattisesti kuulokkeista.Painike4ToimintoPaina 1 x lyhyesti (saapuvan puhelun aikana)PuhelunvastaanottaminenPaina 1 x lyhyesti (käynnissä olevan puhelunaikana)Puhelunlopettaminenpidä noin 2 sekuntia painettuna (saapuvanpuhelun aikana)PuhelunhylkääminenMusiikin toisto AUX IN -liitännän kauttaVoit yhdistää kuulokkeet mukana toimitetulla audiokaapelilla wei-Bluetooth -kykyisen toistolaitteen kanssa. Kuulokkeet käyttäytyvätAUX IN -käytössä samalla tavoin kuin kaapelilla yhdistetyt kuulokkeet,ja niitä voidaan käyttää myös tyhjällä akulla. Bluetooth -toimintoon poistettu käytöstä, eikä kuulokkeiden painikkeilla ole toimintoja. Varmista, että kuulokkeet on sammutettu. Yhdistä audiokaapeli w kuulokkeiden AUX IN -liitäntään 7. Yhdistä audiokaapeli w toistolaitteen audiolähtöön (esim.kuulokkeiden liitäntään). Kytke toistolaite päälle ja säädä äänenvoimakkuus minimiin. Aseta kuulokkeet päähän kohdassa Kuulokkeiden asettaminen kuvatulla tavalla. Aseta haluttu äänenvoimakkuus toistolaitteesta.SKHO 40 A1FI 15

Kuulokkeiden säilytysKuulokkeissa on käännettävät kuulokekupit 2, joiden avulla kuulokkeet saa taitettua kasaan ja kuulokkeita voi säilyttää tilaa säästävästi.Taita kuulokkeet kasaan seuraavasti: Käännä molemmat kuulokekupit 2 pannan 1 sisään (katsokuva 1). Nyt voit säilyttää kuulokkeet tilaa säästäen.Kuva 1PuhdistaminenHUOMIO Varmista, ettei kuulokkeiden sisälle pääse nesteitä. Se voi aiheuttaa laitteeseen vaurioita, jotka eivät ole korjattavissa. Älä käytä aggressiivisia tai hankaavia puhdistusaineita, koskane voivat vahingoittaa laitteen pintaa. Puhdista kuulokkeiden ulkopinnat kevyesti kostutetulla liinalla.Käyttämättömän laitteen säilytys Varastoi kuulokkeet kuivassa ja pölyttömässä tilassa suoraltaauringonvalolta suojattuna. Akun pitkäkestoisuuden takaamiseksi on suositeltavaa ladataakku säännöllisin väliajoin. 16 FISKHO 40 A1

HävittäminenLaitteen hävittäminenOheinen symboli yliviivatusta pyörien päällä seisovastajäteastiasta osoittaa, että tämä laite on direktiivin2012/19/EU alainen. Tämän direktiivin mukaan laitettaei saa sen käyttöiän päätyttyä hävittää tavallisenkotitalousjätteen seassa, vaan se on toimitettava erityisiinkeräys- tai kierrätyspisteisiin tai annettava jätehuoltoyrityksen hävitettäväksi. Sisäänrakennettua akkua ei voipurkaa laitteen hävittämistä varten.Hävittäminen on sinulle maksutonta. Suojeleluontoa ja hävitä laite asianmukaisesti.Elinkaarensa loppuun tulleen tuotteen kierrätyksestä jahävittämisestä saat tietoja kunnan jätehuollostavastaavalta viranomaiselta.Pakkauksen hävittäminenPakkausmateriaalit on valittu ympäristöystävällisetja jätehuoltotekniset näkökulmat huomioiden, ja nevoidaan kierrättää.Hävitä tarpeettomat pakkausmateriaalit paikallistenvoimassa olevien määräysten mukaisesti.Hävitä pakkaus ympäristöystävällisesti.Huomioi eri pakkausmateriaaleissa olevat merkinnät jalajittele ne tarvittaessa erikseen. Pakkausmateriaalit onmerkitty lyhenteillä (a) ja numeroilla (b), joiden merkityson seuraava:1–7: muovit20–22: paperi ja pahvi80–98: komposiittimateriaalitSKHO 40 A1FI 17

VianetsintäVikojen syyt ja korjausJos kuulokkeiden yhdistäminen Bluetooth -yhteensopivan toistolaitteen kanssa ei onnistu, toimi seuraavasti: Varmista, että Bluetooth -toiminto on aktivoitu toistolaitteessa. Varmista, ettei audiokaapeli w ole liitettynä kuulokkeidenAUX IN-liitäntään 7. Jos audiokaapeli w on kiinni liitännässä, kuulokkeiden Bluetooth -toiminto on pois käytöstä. Varmista, että kuulokkeiden virta on kytketty päälle. Jos käytät useampia Bluetooth -toistolaitteita, varmista,että aikaisemmin luotu yhteys on katkaistu. Kantaman sisälläsaattaa olla aiemmin liitetty toistolaite. Varmista, että kuulokkeet ovat enintään kymmenen metrinpäässä toistolaitteesta ja ettei niiden välissä ole esteitä taielektronisia laitteita.HUOMAUTUS Ympäristössä, jossa on korkeataajuuksisia häiriöitä,Bluetooth -liitännän kautta toistettavaan musiikkiin saattaatulla häiriöääniä. Kun häiriötä ei enää ole, musiikki toistetaanBluetooth -käytössä automaattisesti ilman häiriöitä. 18 FISKHO 40 A1

Seuraava taulukko auttaa muiden mahdollisten häiriöiden paikallistamisessa ja korjaamisessa:VikaKuulokkeitaei voi kytkeäpäälle.Mahdollinen syyKorjausSisäistä akkua ei oleladattu.Lataa akku (katso lukuAkun lataaminen).Kuulokkeet eivät olepäällä.Äänenvoimakkuus onpienin mahdollinen.Ei ääntä.Toistolaite ei olepäällä.Toistolaite on kytkettyäänettömäksi.AUX IN -käytössäaudiokaapelia w eiole liitetty oikein.Ääni kuuluu vain Toistolaitteen stereokuulokkeiden yh- balanssin säädin ondeltä puolelta. väärässä asennossa.Kytke kuulokkeet päällepainamalla painiketta4 noin kahdensekunnin ajan.Säädä haluttu äänenvoimakkuus painikkeella3. Lisää tarvittaessa äänenvoimakkuutta myös toistolaitteesta.Kytke toistolaite päälle.Poista mykistys toistolaitteesta.Varmista, että audiokaapeli w on liitetty oikeinkuulokkeiden AUX IN-liitäntään 7 ja toistolaitteeseen.Säädä stereobalanssinsäädin haluamaasiasentoon.HUOMAUTUS Jos ongelma ei ratkea edellä kuvatuilla ohjeilla, ota yhteyttähuollon palvelunumeroon (ks. luku Huolto).SKHO 40 A1FI 19

LiiteTekniset tiedot5VKäyttöjännite, -virta(tasavirta),400 mAUSB-latausliitännän kauttaBluetooth -ominaisuudetVersio 5.1(kantama enintään 10 m)TaajuuskaistaLähetystehoTuetut Bluetooth -profiilitLaajakaista-tunnistusjännite (WBCV)2,4 GHz 10 dBmA2DP*, AVRCP*,HFP ja HSP(*mikäliBluetooth toistolaitteen tukema)100 mV 20 %Taajuusalue20 Hz - 20 kHz(kun rajana -20 dB)Impedanssi32 Ω 4 ΩSisäänrakennettu akku (litiumioni)Kuulokkeiden käyttöaikaLatausaikaUSB-latausliitäntä (DC 5V)AUX-liitäntä3,7 V / 400 mAhnoin 25 tuntia(toistettaessa musiikkiakeskikovalla äänenvoimakkuudella, 85 dB(A))noin 3,5 tuntia(latausvirran ollessa400 mA)Micro-USB 2.0Ø 3,5 mm:n jakkiliitäntäKäyttölämpötila5.35 CVarastointilämpötila0. 40 C 20 FISKHO 40 A1

Kosteus (ei kondensoitumista)Mitat (L x K x S)Paino 75 %noin 19,5 x 16,4 x 7,6 cmnoin 170 gYksinkertaistettu EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusKompernaß Handels GmbH todistaa täten, ettäradiolaitetyyppi Bluetooth -kuulokkeet SKHO 40 A1vastaa radiolaitedirektiivin 2014/53/EU ja RoHS-direktiivin 2011/65/EU perustavia vaatimuksia ja muitatärkeitä määräyksiä.Täydellinen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla 1803 DOC.pdf.Kompernass Handels GmbH:n takuuHyvä asiakas,Laitteen takuu on 3 vuotta ostopäivästä. Jos havaitset tuotteessa puutteita, sinulla on on oikeus vaatia tuotteen myyjältä lakisääteistä korvausta. Seuraava takuu ei rajoita lakisääteisiä oikeuksiasi ostajana.TakuuehdotTakuuaika lasketaan ostopäiväyksestä alkaen. Säilytä ostokuitti hyvässä tallessa. Tarvitset sitä todisteeksi ostosta.Jos tässä tuotteessa ilmenee kolmen vuoden sisällä ostopäivästämateriaali- tai valmistusvirheitä, korjaamme tai korvaamme tuotteensinulle veloituksetta harkintamme mukaan tai palautamme ostohinnan.Tämä takuu edellyttää, että viallinen laite toimitetaan meille yhdessäostotositteen (kuitin) kanssa kolmivuotisen määräajan sisällä. Lisäksimukaan on liitettävä lyhyt kuvaus viasta ja sen ilmenemisajankohta.Jos takuu kattaa vian, saat joko tuotteen korjattuna takaisin tai uudentuotteen. Takuuaika ei ala uudelleen tuotteen korjaamisen tai vaihdonjälkeen.SKHO 40 A1FI 21

Takuuaika ja lakisääteinen virhevastuuTakuukorjaus ei pidennä takuuaikaa. Tämä koskee myös vaihdettujaja korjattuja osia. Mahdollisesti jo oston yhteydessä havaittavistavaurioista ja puutteista on ilmoitettava heti, kun tuote on purettupakkauksesta. Takuuajan päättymisen jälkeen suoritettavat korjauksetovat maksullisia.Takuun laajuusLaite on valmistettu tiukkojen laatuvaatimusten mukaan huolella jatarkastettu perusteellisesti ennen toimitusta.Takuu koskee materiaali- tai valmistusvirheitä. Tämä takuu ei kata tuotteen osia, jotka altistuvat normaalille kulumiselle ja joita siksi voidaanpitää kuluvina osina, eikä helposti rikki meneviä osia, kuten kytkimiä,akkuja tai lasista valmistettuja osia.Tämä takuu raukeaa, jos tuote on vaurioitunut, tai sitä ei ole käytettytai huollettu asianmukaisesti. Tuotteen asianmukainen käyttö edellyttääkaikkien käyttöohjeessa esitettyjen ohjeiden tarkkaa noudattamista.Käyttäjän on ehdottomasti vältettävä käyttötarkoituksia ja toimintaa,joita käyttöohjeessa kehotetaan välttämään ja joista siinä varoitetaan.Tuote on tarkoitettu ainoastaan yksityiskäyttöön, ei kaupallisiin tarkoituksiin. Laitteen vääränlainen tai asiaton käsittely, väkivallan käyttö jamuut kuin valtuutetun huoltopisteen suorittamat korjaukset aiheuttavattakuun raukeamisen.Toimiminen takuutapauksessaJotta asiasi voitaisiin käsitellä nopeasti, noudata seuraavia ohjeita:Ŷ Pidä kaikkia kyselyitä varten kassakuitti ja artikkelinumero (esim.IAN 12345) tallessa todisteena ostosta.Ŷ Tuotenumeron löydät tuotteen tyyppikilvestä, kaiverrettunatuotteeseen, käyttöohjeen otsikkosivulta (alhaalla vasemmalla)tai tuotteen taustapuolella tai pohjassa olevasta tarrasta.Ŷ Mikäli laitteessa ilmenee toimintahäiriöitä tai muita puutteita, otaensin yhteyttä alla mainittuun huolto-osastoon puhelimitse taisähköpostitse. 22 FISKHO 40 A1

Ŷ Voit lähettää viallisena pitämäsi tuotteen yhdessä ostokuitinkanssa maksutta sinulle ilmoitettuun huolto-osoitteeseen. Liitämukaan selvitys viasta ja siitä, milloin se on ilmennyt.Osoitteessa www.lidl-service.com voit ladata tämän jamonia muita käsikirjoja, tuotevideoita ja asennusohjelmia.Tämän QR-koodin avulla pääset suoraan Lidl-huoltosivustolle (www.lidl-service.com) ja voit avata käyttöohjeesi syöttämällä tuotenumero (IAN) 123456.HuoltoHuolto SuomiTel.: 09 4245 3024E-Mail: [email protected]fiIAN 341803 1910MaahantuojaHuomaa, että seuraava osoite ei ole huolto-osoite. Ota ensinyhteyttä mainittuun huoltopisteeseen.KOMPERNASS HANDELS GMBHBURGSTRASSE 2144867 BOCHUMSAKSAwww.kompernass.comSKHO 40 A1FI 23

24 FISKHO 40 A1

InnehållsförteckningInledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Information om den här bruksanvisningen . . . . . . . . . . . . . . .27Information om varumärken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27Ansvarsbegränsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27Föreskriven användning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27Varningar och symboler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28Säkerhet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29Risk för hörselskador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29Olycksrisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30Information om trådlöst gränssnitt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30Grundläggande säkerhetsanvisningar . . . . . . . . . . . . . . . . . .31Komponenter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32Ta produkten i bruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33Uppackning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33Kontrollera leveransens innehåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33Ladda det inbyggda batteriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33Användning och drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34Koppla på/Stänga av hörlurarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34Sätta på sig hörlurarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35Koppla till och koppla bort hörlurarna från enBluetooth -spelare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35Spela musik via Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36Telefonfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37Spela musik via AUX IN .

IAN 341803_1910 BLUETOOTH HEADPHONES SKHO 40 A1 BLUETOOTH -KOPFH